ELEZOVIC, Gl.

Title Rechnik Kosovsko-Metohiskog Dijalekta. Dictionary of the Kosovo - Metohija dialect. Sveska Prva, Sveska Druga. Srpska dijalektoloshki Zborhik. Knjiga IV, Knjiga VI
Publisher Belgrade Beograd Grafichki Umetnichki Zavod "Planeta"
Date 1932
Book ID 26581
First Edition  

Description

A very nice bright copy. Clean and tight. A little damp spotting to volume II. Complete in two volumes. Collectable; Very Good In two columns, with short appendices giving examples in speech and folk poetry.
Price: £60.00